X
تبلیغات
نسل طلایی برج-کاریزک ناگهانی-GT

نسل طلایی برج-کاریزک ناگهانی-GT
وبلاگ جمعی از فرهیختگان کاریزک ناگهانی 
قالب وبلاگ
تعداد بازديد :
مواد لازم :

1-یک عدد باغ انگوری

2-برجمه

3-خر یک عدد کافی است

4- کال

5-یک جفت چکمه نو

6-یک نفر برای لقد کردن

7-اوگردو

8-حوض

دستور : ابتدا خر را کتل میکنیم و برجمه را برروی آن می اندازیم وبه سمت کال مزار حرکت می کنیم به انتهای برَه که رسیدیم در بالای آن خاک شیره را با کلنک می کنیم وسریع برمیگردیم .سپس به باچند نفر به باغ می رویم و هرچه انگور خرابی است جمع میکنیم وبا فرقون یاخر به خانه می اوریم . بعد انها را میشوییم و در حوض میریزیم و جفت چکمه نو را می پوشیم بهتراست از آدم چاق استفاده کنیم وانگور ها را خوب لقد میکنیم تا خوب آب آن گرفته شود آب را با پارچه تصفیه می کنیم  وخاک کال را با آن مخلوط می کنیم سپس با اوگردو به هم می زنیم و زیر آن آتش روشن میکنیم تا خوب بجوشد  شعله را کم میکنیم تا کم کم تبدیل به شیر ه شود

از این شیر ه می توانیم به عنوان برف شیره استفاده کنیم یا نون شیره درست کنیم .خیلی خوشمزه میشود

                                                از بزرگان این رشته : می توان حاج مولا را نام برد

                                                                              پابرهنه

[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 23:2 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

پاسخ به سوالات پزشکی وراه درمان آن

سوال:علت درد"زنگیچه "چیست وراه درمان آن کدام است؟

جواب:علت اصلی این نوع دردها "ورسرچلک ایستادن وگذاشتن دست درزیر"چنغ "است.

درمان:مصرف روزانه دو عد کره تلخه قبل وبعدازنهارو  ورغلطین  درپله کرسی تا دم نماشم.

نوشته شده توسط :ساب ژان


[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 15:7 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
سشوار:

این واژه اصلاکاریزکی است نقل است که صدهاسال پیش زنی صاحب جمال ازاهالی ده هرگزصاحب شوهرنمی شده بارهابه اطباء وحکمامراجعه نمودازانواع اطعمه واشربه وادویه میل کردبارهاخودرادراماکن مقدسه دخیل نمودلاجرم بخت وی بازنشدوصاحب شوهرنگشت ازقضاروزی گزارش به جمعه بازارهمی افتاددرمیان اجناس ارزان ودست دوم قدم می زدوهمه رااندازورانداز می کردلاکن دستگاه عجیب الخلقه ای درمیان آهن پاره ها یافت آن رابه بهای اندکی خریداری نمود این شی ء عجیب المنظرراکنسول روس ازبلادبریتانیابه ایران آورده درسال ژوندری لیکن چون نامی نداشت حتی دربلادروس وفرنگ هم کاربردی نیافت این همشیره محترمه دستگاه رابه خانه آوردودوشاخش رابه الکتریک وصل کاردوبادی خنک وگرم وگاه ملایم ازدهان آن خارج می شدگیسوان مجعدومشکینش راازطریق  آن آرایش نمودوپای درکوچه نهاداولین جوان که اورادیدعاشق گشت واورابه زنی گرفت لاجرم جوان آنقدرازاین زن خوشش آمدکه ازدرد شوق این وصل میمون سکته نمودوجان به جان آفرین دادبازخانم محترمه دوباره قدم درکوچه گذاشت وهمسردوم بلافاصله نصیبش شدهمسردوم ازاین که مبادااین زن زیبارادرخواب می بیندچاقوی برخودفروکردودردم به زیارت معبودشتافت واین جمیله که به خاطرآن دستگاه عجیب الخلقه دوچندان جمال یافته بوددوباره به کوچه قدم نهادوهمسرسوم رادرپلک زدنی به چنگ آوردواین صاحب شوهرشدن راازآن دستگاه می دانست وباخودگفت مراشوهربس است لذابه جمعه بازاربرگشت وبه آن فروشنده محترم عرض کردکه بگیراین دستگاه (سه شوهرآورر)ااین واژه به تغییرات زبانی سه شوآر(یعنی سه شوی می آورد)لقب گرفت نماینده قنسول روس وانگلیس درآنجابودنداین کلمه راقاپیدندوباشادی به بلادکفرمخابره کردندآنهاهم بلافاصله نام دستگاه راسه شوارنامیدند. فلذابرهراندیشمندی واضح شدکه این واژه اصلا کاریزکی است وسخن ناشناسان فرنگ ازمابه یغمابردند.

نوشته شده توسط کلوترقلعه26سرطان1297

[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 14:52 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
http://colorvisiontesting.com/ishihara.htm#second%20test%20plate%20answer

             ما که هیچ کدام را ندیدیم شاید شما بتوانید                      پابرهنه

[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 14:49 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

بنده هستم سارقی گردن کلفت                خورده ام درزندگی اموال مفت

گوش مردم بازرنگی می برم                    مال دزدی رافراوان می خورم

گرکه آدمی هستم بی آبرو                          ارث بردم ازپدراین خلق وخو

من بدون ترس ولرزوواهمه                                       می روم بالازدیوارهمه

تاکه گردم صاحب یک لقمه نان                    می کنم دزدی ازاین وگه ازآن

روزروشن می زنم جیب شما                                 تیزوآرام وقشنگ وبی صدا

گه کنم بیرون دوپایم ازگلیم                                  می روم سروقت افرادیتیم

 یک زمان هم می روم درگردنه                          می تکانم جیب مردم یک تنه

     باتمام این زرنگی هاببین                            خورده ام یک پاتکی دریک کمین

       نیمه شب دیدم که این فرزندمن                           می زندجیبم بدون فوت وفن

 

[ پنجشنبه هفتم دی 1391 ] [ 14:32 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
یاد بازیهای قدیمی به خیر -رگ جَرچَری-استا سه پیه-هفت سنگ-وسط طنا-کلاغ پر -خطیک خطیک-قیوم موشک- گل یا پوچ-شه و وزیر -خرپِلَک و...

عکس از خاله خوافی در حال بازی رگ چَرچَری

عکاس آقای دیگر

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 23:57 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 19:22 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
با سلام : قابل توجه نویسندگان محترم .به منظور هماهنگی و رایزنی در مورد وبلاگ ،اگر فردا پنجشنبه7دی ماه هوای مناسبی بود در ساعت 4 یا 5 در منزل کلوتر قلعه جلسه ای برگزار خواهدشد.

                                                            رونوشت :کلوتر قلعه جهت اطلاع

                                                                                   پابرهنه

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 17:52 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 17:21 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

مصاحبه اختصاصی  با آقای مالدار

آقای دیگر:سلام لطفا خودتان را معرفی کنید؟

مالدار:مو بچه؟؟؟؟از بچگی خده پیَرُم  بره خدابیامرز حجی ناصر چِپــَنی مکردِم 40 -50ساله گوسبند درم هرچه میی بپرس

آقای دیگر:شما برای تغذیه گوسفندان چه کاری انجام می دهید؟

مالدار:دورت گــِردُم اگِر پی پِخِلیِ ی سبیسکه   سر چغندره علف زعفرونه بشه مچِرَنِم  هرچه به دَم ما بیه مچرنم خرمن ِ پلیزه و...

آقای دیگر:الان خودتان چوپانی می کنید؟

مالدار:نِه عمو جان قدیم کو- نیه ،یَک گُماره نرفتَم برِکه چِپَنی کار بی کُلاسیه  ،خده دو ماشین بُرُم به چِپنی ایــ چه حرفیه-حلا اولا عید هنوز که خِلَمار رگا نکردِم مُرُم که شیرا مِشار ندوزدن برِکه روغنا زرد خله گیرو رفته

آقای دیگر:چند گوسفند دارید؟

مالدار:خِله 200 -300تا مِرَن        کو تا حساب کُنُم:40مش زِییی َ    40مِش استاق   20شیشک   10خِلَمه    10تام بره بوور    حا مِره 300تا

آقای دیگر :از شغلتان راضی هستید؟

مالدار: بِره چّی نبشوم از مالدری کار پور منفعت تَرِم هست هرچه میسته بشی از مسکه قیماق  روغنزرد گُرماس وبُلغورشیر ده خَنَت پیدا مِره

آقای دیگر: چند فرزند دارید ؟

مالدار: دورت گردم زوقول بارِم ،4تا دختر عروس کردم  پیرِمر به دستوم دایَن از بس که جهاز خوبه دایُم.بی پییرا شوآ  شا هیچّ نَوُردَن مور پوست کردن -دوتام پسر یَکه دِ سربزیه یَکِم دِ نیمزاد بَزی   اِکّه سِربزی بد جونوم مرگیه  وِر یَک لینگ اِستیَ که مو دختر فلَنیر میوم  گفتم جنوم مرگ درسِتِر بوخو  اونا غربتن تا تور دِ جا خوبه داماد کُنُم-خله مار اذیت موکونه –کُلونه گَ خُبه علف اَجاره میرَه-یَک  خوردی گَکِم  دَرِم دختریه

آقای دیگر: دامداری قدیم با حالا چه فرقی کرده؟

مالدار: هی عمو جان دِ قدیم دِ ته درو دِشتا یِک لای مِرفتِم خِدِ خر مرفتم به گمار گله پیَدَ دِ میون خارا –خارا از پِتَک رَد مرفت لامصب-حالا کو خدِ مزدا دوکابین مرم به جا گله گرمونرم-دِ قدیم تُلُم برقی کو نبو مَشک بو خدِ‌ چوْ تُلُم  بره یَک مثقال مسکه عنج  مرفتم –ترزو نبو خده کورتوک شیرار بَخِش مکردن-ظرف نبو  دِ مِشکولَ گرماس مکردم  به جا نوو  تهوگی درست مکردم –حالا که فکرشر موکونم خدابیامرز پییرم خله سختی کشیَن

آقای دیگر: در زمستان چه کار انجام میدهید؟

مالدار:زمیستو گسبندار ور شُقا مِزِنم تریت وکاجو مِتِم خودمام کافشن آمریکِ یی  ونمد بَرِ ر  دِ برما موکونِم تا بِلَندِ قِلهَ گسبندار موبورم که علف اَجار ِ بخورن بعدِش مِرِم به توشله بزی به پی باغا

آقای دیگر: تلفات گوسفند ندارید؟

 مالدار: نِه خِلِه –موقع زِ ییَن مِشا گاوختایِ لومبارشار موخورَن یا بَره شار از قَد موکونن  که مجبورم برّه دگه ور مش وِر دار کُنِم–یام اگه سبیسک قوره یا گندم بخورن به کارد می یَن

آقای دیگر: چه آرزویی دارید؟

مالدار:مو آرزویه دِگهِ بِرَم نموندَ به همه آرزوهام دِ قِلَ رسیَم –خَنه کو از واما بنیاد دُرُست کردَم 6قََلی موخورَ  دوتا ماشین دَرُم خِدِ مَدَره بُچا 2-3 بار به مِکَّه رفتِم   چی میوم مَرگ میوم موخورِم وموخُسبِم

آقای دیگر: گوسفندان را بیمه کردید؟بیمَ واز چیهَ ؟سال یَک پیر مِشِ استاقِ دِ جلو دِستهَ موکوشِم همو بیمهَ یَ

آقای دیگر: در پایان به جوانان چه توصیه ای دارید؟آی جِوونا،جَهِلا بی یِن بُچُسبِن ور مالدری  -خدا مَرگِ شما تَ که تِر یَکی نَرِن

یک چای دگه موخوردی –خوشَ مَیِن.  

 

 

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 15:33 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

موادلازم:

لینگ مددرقیزی 250 گرم

جیزقاله 100گرم

بلغورشیر به مقدارکافی

پی دنبه نیم کیلو

شیراز پاستوریزه یک پیاله

ورآورد کُرخر 2قاشق چای خوری

مزقوه 2پیمانه

سماروغ 2عددبزرگ

طرز تهیه:

ابتداطغرچه راخوب می شوئیم ناآماده شودسپس 2قاشق چای خوری ورآوردکورخر راتیخ تیخ می کنیم باسماروغ هاکه ازقبل آماده کردیم مخلوط می کنیم تاس میسی راروی دیگدو می گذاریم دمای دیگدو راروی 250درجه فارنهایت تنظیم می کنیم بعدپی دنبه هارامی گذاریم خوب واجیزه مقداری سبزی بسیارخوش طعم لینگ مدرقیزی راباشیرازمخلوط می کنیم جیزقاله وبلغورشیرراهم به آن اضافه می کنیم پس ازاین کارتقریبایک اووگردو مزقوه به آن می افزاییم وروی دیگدو می گذاریم .بعدازحدود30دقیقه غذای ماآماده است. نوش جان

نوشته شده توسط:ساب ژان

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 15:24 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
جالب است بدانید که روستایی در افغانستان وجود دارد که نام آن دهن کاریزک است این عکس را از این روستا تهیه کردیم ،می توانید نام روستا را که به صورت انگلیسی نوشته شده در بالای آن ببینید. یا آن را در اینترنت سرچ کنید شاید کاریزک ما از آنجا نشأت گرفته باشد کسی چه میداند ....شما هم میتوانید دراین زمینه تحقیق کنید

                                                                                           پابرهنه

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 13:6 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
بیایید در انتخابات و رسیدگی به  امور مردم کمر همت ببندیم


                                                                                         نسل طلایی

[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ 12:57 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

اس ام اس میلاد حضرت مسیح

سال روز ولادت با سعادت حضرت عیسی بن مریم علیه السلام

  خجسته باد.

.

.

.

میلاد ِ مسیح گشته و شیرین است

مریم ، نِگه اش به خوشه ی پروین است

عیدی که به هر کوچه و منزل بینی

هر شاخه ی کاج ، بسته بر آذین است . . .

کریسمس ۲۰۱۳ برشما مبارک

آقای دیگر


[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 22:43 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
مهندس سعادت عزیزریاست محترم جهادکشاورزی شهرستان

علی آقا ازسازمان اداری دانشگاه تهران

مهندس حسن آقا ازجهادکشاورزی شهرستان زاوه

آقاحسام عزیزنوه محترم مرحوم محمدطاهررجبی وآقای مهندس چوپانی ازفریمان

آقارضا نویسنده وصاحب نظرمحترم ادبی ازمشهد

[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 21:21 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
آورده اند که قیامت بر پا شدو همه کاریزکیها در عرصه قیامت حاضر شدند از الله دادی گرفته تا بقیه همه وهمه با یک صوت جمع شدند ملکی نامه اعمال همه را آورده بود که توزیع کند سرو صدای زیادی بر پا بود ، ملک نامه هرچه دامداری بود  به دست چپشان دادوگفت که کار شما تمام است و خداوند فرموده شما اگر خوب هم باشید بازهم در بهشت جایی ندارید چون هرچه سبزی وعلفی خلق کنیم باز شما می چرانید ویک روزه بهشت را خاک میکنید ، تکلیف آنها که مشخص شد . ملک هنوز داشت صحبت می کرد که دید اولاد الله داد سرشان را پایین انداخته اند و به سمت بهشت می روند ، ملک با خشم وغضب فریاد کشید به کجا میروید فکر کردید به همین آسانی است،شما تمام مردم را مسخره کردید برای همه اسم انتخاب کردید،سالها از برتری خودصحبت میکردید، بر گردید وهمه را از خود راضی کنید تا ببینم چه کار میتوانم برای شما بکنم ، اولاد الله داد پراکنده شدند و رفتند تا کسانی را که در دنیا مسخره کرده بودند پیدا کنند ، درهمین گیرودار بود که حاج آخوند ملا عباس وارد شد همه ملائک به اوسلام میکردند وخوش آمدمی گفتند و او آرام قدم بر می داشت وبه سمت بهشت میرفت ، ناگهان چشم ملک به گروهی افتاد که کمر دوخم از پشت سر حاج آخوند قصد داشتند به صورت زیرکانه ای وارد بهشت شوند ، آن ملک با فریاد گفت برگردید شما محرابیها یک عمر از اسم حاج آخوند سوء استفاده کردید و هیچ کار نکردید وگفت شما باید تا روز پنجاه هزار سال صبرکنید تا شاید شفاعت حاج آخوند شامل حال شما شود ،برگردید ومنتظر باشید . هنوز حرفش تمام نشده بود که دید امیرخانیها از دیوار بهشت بالا میروند آن ملک به همراه چند ملک دیگر همه آنها را از دیوار بهشت پایین انداختند ودر یک جا جمع کردند وندایی آمد که فکر کردید که باغهای ایش کاریزک است که زود بالا میروید بروید وباالله دادی حساب کتاب کنید ببینید چقدر برای امام حسین(ع) زحمت کشیدید اگر امام حسین اعمال شما را قبول کرد شاید فرجی حاصل شود وبتوانید وارد بهشت شوید فعلا باید خیلی صبرکنید....از بقیه اولادها هم سوالی نکردند،چون آنهاهم کمی ازبقیه اولادها نداشتند ومستقیم آنها را وارد جهنم کردند ، از آنهمه آدم فقط حاج آخوند وارد بهشت شد وبقیه ماندند.........

                                                                    از کتاب: بحار البرهنه

[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 20:52 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
چشمهای منتظِر

ادامه را بخوانید

ادامه مطلب
[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 16:0 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
نکاتی درموردجومونگ کاریزک:

فیلم پرطرفداروپرفروش جومونگ کاریزک درتابستان سال 1389دراستودیوفیلم سازی برادران رجبی (JOOLYWOOD)

ساخته شداین فیلم بااسقبال بی نظیری درسراسرجهان روبروشدازپزشکان بیمارستان امام رضا(ع)گرفته تاشهرک ایوبیه ؛دانشگاه تهران شیراز بندرعباس فریمان وحتی کشورکانادا.

ازجمله سخت ترین سکانس های فیلم که آقایان مصیب ایوب,علی نیکدل وعلی مصطفی برهنری بودن آن تاکیدزیادی داشتندومعتقدبودنداین نوع جلوه های ویژه انقلابی درتاریخ سینمای جهان ایجادخواهدکردجایی بودکه نقش اول فیلم درسکانس چراغ عینه پوت پوت می کردمی گوید:(بیابه خنه و آن مردازبیرون واردخانه می شود)به گفته مصیب ساختن این سکانس واینکه ازکجاآن شخص می داندکه بیایدبه خانه اززیباترین صحنه های فیلم است که می تواند شانس فیلم رابرای برنده شدن جایزه اسکاربالاببرد

تولیدکنندگان فیلم جومونگ کاریزک قصددارند فیلمی دیگربه بازارهای بین المللی ارائه دهندلذاازکلیه صاحب نظران علاقمندان وهنرمندان عزیرزی که مایلنددراین پروژه شرکت نمایند دعوت میشودطرح ونظریات خودرابامادرمیان بگذارند.

ژولی میدرزیلاره-25دسامبر2012ویلیامزپورت پنسیلوانیا

[ سه شنبه پنجم دی 1391 ] [ 15:26 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
هرچه به انتخابات نزدیکتر میشویم ،آرایشها و شب نشینی های سیاسی بیشتر می شود ، در محافل سیاسی کاریزک خبر از چهره های جدید به گوش می رسد ،دموکراتها که بیشتر امیرخانی هستند تا کنون چهر ه خاصی را معرفی نکرده اند ،الله دادی ها هم که اکثرا جمهوری خواه اند بر نامزد قبلی خود تأکید دارند .در دوره قبل عده ای که نه جمهوری خواه بودند ونه دموکرات وارد عرصه سیاسی شدند ،آنها که طرفدار سیاه پوستان بودند قصد داشتند چهره سیاسی خود را برمسند حکومت بگمارند ولی خوشبختانه موفق نشدند،اکثر کسانی هم که گرایش سیاسی خاصی ندارند یا مهاجرند یا دامدارانی هستند که اخیرا وضعیت مالی خوبی پیدا کردند ومی خواهند خودی نشان دهند، وقصد دارند پایشان را از گلیمشان درازتر کنند و در جایی به نشینند که زمانی حاج ناصر ،حاج ابوالقاسم وکدخدا....... حکومت می راندند، همین مانده که محمد زابلی خود را کاندید کند وعده ای اراذل واوباش را دور خود جمع کند ورأی بیاورد و آنوقت فاجعه ......او نمی داند که بزرگان ما که بودند وچه کردند وحتی در کجا دفنند ،او دلش به حال من وتو نمی سوزد، آری علت همه این دردها و بدبختی ها از اختلافات قبیله ای الله دادی وامیرخانی است که به گروههای بی اعتبار قدرت نفوذ میدهد.به جای آباد کردن روستا وجلو گیری از نفوذ هر نوع آدم بی بند و بار ،در موجهای آبی می چرخند و تصمیم میگیرند که از دور درخت دور بزنند یا نزنند یا چه کسی اول به سرخاکها برود ،اینها دردهای من وتونیست فراتر از این بیاندیشیم ، کمی فکر مان را بکار بیاندازیم که فرزندانمان هم بازی وهم کلاسی بچه محمد زابلی اند واورا به عنوان دوست انتخاب میکنند وبعد هم که بزرگتر شد به خواستگاری دخترت بیاید یا پسرت عاشق ودل باخته دختر او شود .اینها چیزهایی است که چه بخواهی وچه نخواهی به سرت می آید ،کسی را انتخاب کنیم که بتواند تصمیم درست بگیرد ، شورا نماینده مردم است او نگهبان و رئیس این قبیله بزرگ است او می تواندتصمیم بگیرد که خرید وفروش زمین ،مغازه ، ملک و.....به غیر کاریزکی ممنوع است و مهر تأیید بر آن نزند ،دهداری را انتخاب کند که بتواند تصمیمات درست بگیرد و حافظ منافع مردم باشد ، در قدیم وقتی مسافری از نصرآباد یا روستای دیگری می آمد از وسیله خود به احترام بزرگترها پیاده می شد وجرأت نگاه کردن نداشت چه برسد که اظهار نظر کند و مسکن اختیار کند و قاطی من وتو شود.ولی حالا که از دست در رفته ، شاهد قتلهای زنجیره ای ،اعتیاد ، دعوا و چاقو کشی هستیم ،ریشه همه این بد بختی ها ، اختلافات بی اساس خودمان است.

     بیایید بیشتر بیاندیشیم                     محمد علی پابرهنه

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 16:33 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
1(طولانی ترین چراغو)

طولانی ترین چراغون که تاکنون درکتاب گینس ثبت شده است متعلق به بچه های کاریزک است.

زمستان 1389 گروهی متشکل از(احمدشاهرخ-محمودرجبی-علی رجبی فرزندمحمدآق بابا-محمدحجی کریم ومهدی فرزندحاج علی)درچراغونی درخانه احمدشاهرخ شرکت کردندبه گفته شاهدان عینی این چراغون ازساعت 7شب دوم دی ماه1389برابربا22دسامبر2010آغازشدوتاساعت 8و30دقیقه روزبعدادامه داشت دراین چراغون نزدیک به 2ونیم کیلوتخم آفتابگردان نیم کیلوتخم کدو5کیلونارنگی 3کیلوسیب مصرف شدمیزبان قریب به 5بارکتری چای درست کردوشرکت کنندگان هرکدام تقریبا23لیوان چای خوردنددراین چراغون 2معامله گوسفندبه وعده سال انجام شد5گوشی ارزان معامله شد3بارهم دیگررا(دو)دادند.ازنزدیک به 47نفرغیبت شدکه اکثرغیبت شوندگان دررنکینگ غیبت شده های سازمان ملل دررده نخست قراردارند ضمناپس ازاین چراغون طولانی نامبردگان تالینگ ظهریعنی ساعت 3بعدازظهربه خواب رفتند.

لازم به ذکراست که قبل این رکوردمتعلق به سه نفرپیرمردسیاه پوست بودکه در14مارس1976به مدت 9ساعت درشهرکوناکری درگینه بی صاحب به چراغون هم رفتند .

وزیرگردشگری وتوریستی اتحادیه اروپااعلام کردقصدبستن قراردادبااین افرادراداردکه درصورت امکان برای آموزش چراغون دراروپاعازم آنجاشونددرهمین خصوص شیخ نشین های متمول حاشیه خلیج فارس هم قصددارنددلارهای نفتی رابرای ترویج چراغون هزینه نمایند.

نوشته شده توسط:کولوترقلعه17جوزای1296

[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 12:5 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
ازتمامی جوانان عزیزوتحصیل کرده کاریزک ازهرقوم وطایفه خواهشمندیم فارغ ازهرگونه تعصب قومی ونژادی افکارواندیشه های پوسیده وکهنه قدیمی راکناربگذاریم ودست دردست هم درانتخابات آینده شورا5نفرازجوانان فهیم متدین وتحصیلکرده رامعرفی کنیم وباکمک هم شوراهایی قدرتمندودرخورنام کاریزک حاج آخوندوشایسته این سرزمین روشنفکران انتخاب کنیم ودرسایه آنهاپله های ترقی وپیشرفت فرزندانمان رانظاره گرباشیم .

انشاء الله بااعلام فراخوان ازتمامی صاحب نظران برای حضوردراین امرمهم دعوت خواهدشد.پیشرفت وآسایش درسایه اتحادوهمدلی وروشنفکری است دست یکایک هم ولایتی های عزیزم رامی بوسم وارادتمندهمه هستیم یک باردیگرحماسه حضوردرانتخابات مجلس سه دوره قبل وحمایت ازدکترباستانی رااین باردرروستای خودمان به نمایش خواهیم گذاشت .

امیرخانی+الله دادی+عباسی+خدادادی+........=سرافرازی,پیشرفت,اتحاد(وروستایی درخورنام حسینعلی راشدوحاج آخوند)


[ دوشنبه چهارم دی 1391 ] [ 10:1 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
گروه نویسندگان نسل طلایی از همه کسانی که نظر میدهند بطور ویژه تشکر وقدر دانی میکند نظرات گهربار شما خواننده عزیز بررسی می شود  از کسانی که نظر می دهند خواهشمندیم ایمیل خود را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم با آنها به طور دائم در ارتباط باشیم و دربخشهای تاریخی وعکسهاوغیره از آنها استفاده کنیم

                                                                                 با تشکر :

                                                                    محمد علی پابرهنه

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 22:24 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
جناب برهنه خیلی داری تند میری! نکند جنگ کلاته به فرماندهی یاغبلی را فراموش کرده ای ! ورشادتهای این مردان دلیر را به سخره می گیری. وبه قول شاعر که می فرمایند

   آسمان چون جمع مشتاقان جنگ                       در ردیفند یاغبلی ومش کریم کا کا چرا

بله جناب برهنه  کاری نکن که زوزه کشان  این سایت را بر سرتان خراب کنیم هنوز چاهای کاریز جای خالی زیاد دارد! فقط کافیست چند روزی آب چاه موتور زیر کمر را ببندیم آنوقت خواهی دید که سونامی به راه میفتد و نسل شما را باخود خواهد برد .           بابا بیگ         

 

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 20:5 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

توصیه ای به استاد پابرهنه

ای جناب پابرهنه   ای عزیز نغزگوی

ای لطیف بذله گوی نکته سنج

نقد،شیرین گشته از گفتار تو

کاریزکی را پاس می داری مدام

هست بی پروا،متین نقدت به جَد

دو سه هفتستی که همکار توام

درین وبلاگ  از آغاز کار

طنز را داده کلامت آبرو

طنزت افکنده همه دلها به غنج

آفرین بر طبع شیرین کار تو

می کُنی  اهل وطن(کاریزک)را شادکام

آشنا با خوان الوان توام

شکلکم خوش یافت سامان وقرار

از شمایل وز کلام ِهمچو دُر

یاد من آویز نقد بودهاست

متن هایت همره کمبودهاست

به قول آق بابا سوای گفته هاست

چشمها را کَمْکَمَک وا می کند

نقدهای دیگران هم ره گشاست

لیک چون نوع بشر جایز خطاست

پای باید بر زمین محکم نمود

ای بسا نقد برون و قیل وقال

در دلِ ِآرام،غوغا می کند

مرد باید بنگرد احوال را

راه پُر خارست و ناهموار وسخت

دیده را باید به ژرفا باز کرد

خاصه آن قسمت که از بهر خداست

متن تو گهگاه روی ابرهاست

کرد فغان وانگه از بودونبود

باز می دارد بیننده رااز کیْف وحال

وا نهد دعوا،شعار وقال را

نیست آسان بردن از این عرصه رخت

نی به آسانی توان زین جمله رست

یادم آید پندی از بابای خویش

(گر بیابی چهار پایی راهوار

نیست رهواریِّ مرکْب بردوام

راکب خود سخت می کوبد به خاک

هان پسر پند مرا در گوش دار

روز دیگر گفتمش ای بحر جود

خواستم این پند را گیرم به کار

عظم کردم برنشینم روی زین

تا اگر مرکب بخواهد رَم کند

پیش ازآنکه مرکبم سرکش شود

پا نهم برخاک وبسپارم لگام

وارهم یک باره زین لغزنده طاس

آخرین حرف و سخن را باز گفت

گفت روزی با من:( ای پور پریش!

یک وری بر پشت آن می شو سوار

ناگهانی پاره می سازد لگام

سرخوشانه میزند ناگه به چاک

مرکب خود را مکن بر خود سوار)

تَرک مرکبْمان کند در بوق عام

داسِتان شور و شیدایی ما،

گوش کن از منِ ِ خدمتگزار

این سخن را فاش،نه  در راز گوی

خطاب به کایزکی ها

کاریزکی های اصیل ِ راستین

پیروان راه این وبلاگ ناب

ای فدای قد و بالای شما

در پذیرید ای گروه اهل درد

در توان ما (نسل طلایی)همین مقدار بود

چند گنجد قسمت یک روزه ای

چون که مطلب گفته شد در این مقام

چشم بر راه دعا وغذر خواه

حق نگهدارو حقیقت یارتان

صد هزاران بوسه بر دستانتان

من سخن پایان برم با این کلام

مخلص کایزکی هاییم،والسلام

    آقــــای دیـــــگر

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 15:22 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
نمونه ای ازکالاهایی که عرضه می شود:
کتل- خلی تن- تونبو- اووگردو-کفچه-ساروغ-رفوده-اووخوری-دس کله-برجمه-روشیه-تاس حموم-به لیشت-گالش-مخ طویله-اوسار-قور-لونگی ته-چرشورخ ته خو-سماروغ-ایچه-جوغ-دول-
زنگیچه-کوندو-کرتوک-تولوم-دگچه-گداجوش-
ضمنا کلیه کارتهای عضو اشتوکی پذیرفته می شود

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 9:21 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

باسلام به همه هموطنان عزیزمسیحی مان درسراسرجهان وایران اسلامی

آغازسال جدیدومیلادحضرت عیسی مسیح(ع)راازصمیم قلب به شماعزیزان تبریک عرض نموده امیدواریم سالی سرشارازعشق محبت وصلح جهانی داشته باشیم.

اعضای نسل طلایی سلام وتبریکی ویژه به کاریزکی های مقیم اروپاوآمریکاخانواده بزرگ وفرهیخته مرحوم راشدعرض می نمایند.

ژولی میدرزیلاره-23دسامبر2012ویلیامزپورت-پنسیلوانیا

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 8:53 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
عکسی تقدیم به آقای علی شجاعی که از تهران مارا همراهی می کنند.         عکس:آقای دیگر
جناب پا برهنه توضیحات را بگذارید
اردوی یک روزه اردیبهشت1365مزارغنچی رباط سنگ
ایستاده ازراست به چپ:باستانی - یوسفیان-3علی رجبی(حاج حسن)حسن جانمحمد-4- علی روانبخش5آقای جلالی دبیرحرفه-احمدانفرادی-علی رجبی-احمدرجبی-شاپورهادی-رضاسلطانی-دورکسی که دستهایش بالاست علی شیرزاد ،علی رجبی(اسماعیل)
نشسته ازراست به چپ:علی رجبی-علی رضاچاراستاد-برات چالشکر-سعادت علی نیا-حسین زاده از نصر آباد-عباس ناظری-علی یوسفی -تیمورعلی مهدیزاده
توضیحات ازکولوترقلعه 23جوزای1296

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 1:8 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

رؤیای کشاورز چه بودست؟!

شاید تپش سنبل گندم            در همهمه ی باد

یا دلهره ی خوبی محصول         در خاطره و یاد

یا شادی باران          زشادابی مردم

به هر حال!

رؤیای کشاورز همین بود که گفتم

در فصل درو هست به یادم

تاصبح نخوابید          آن دست پُر از مهر کشاورز

با دست پُر از پینه و صد زخم

با چهره ی پُر نور  ،با چهره ی بی اَخم

به یاد گذشته

به یاد گذشته که پُر از زحمت وغم بود

در کاشت یک دانه گندم

تیمار همان دانه گندم

همان دانه گندم که اندوخته اش بود        پُر از زندگی وعشق

جای یک جوشش عشق                در مزرعه کم بود

آن روز که دهقان                 واصل به تمام آرزوهایش شد

روز روییدن یک سنبل گندم

آن روز به اشک شوق آسمان             گریان شد

آری رؤیای کشاورز همین بود که گفتم

آما چه بگویم  زغم و داغ کشاورز

آنجا که دگر دانه نبیند                     تَن نیلِِِِِِِِِِِگون آسمان را

و خورد حسرت وآه

که چرا ساقه ی او به ره نور نرفت

وبمانَد به اسیری به درون دل خاک

و فقط چند گیاه علف هرز

به امید نگه ساده خورشید

تنه ی نازک خود را به سر خاک بیارند

و دل پاک کشاورز بگیرد

ودگر هیچ ز دست سَرَک و کود نیاید

و ببینم که به یک جا               حاصل عمر کشاورز بخشکید

آری رؤیای کشاورز همین بود که گفتم

منِ شاعر،زخودم دور کنم آن تپش و همهمه ها را

و بگویم به سوال دگری

رؤیای کشاورز چه بودست

رؤیای کشاورز همان بود که در قلب و نگاهم

بِزد تیغ به تاریکی یک شب

چه خبر بود در آن روز

درآن روز پُر از غم

که مرا برد به آشفتگی ی دور

دران روز پُر از سادگی وغصه وماتم

به اُمّید نگاهش               حرف ببردم به سرایش


ولی او دید به طور دگری     جلوه ی باران نگاهم

ولی ای کاش بفهمد        دلم آن نیست که او دید به چشمش

نا اُمیدانه سرودم    ای کاش بفهمد

آری رویای کشاورز همان بود که گفتم

شعر از: آقای دیگر

 

 

[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ 0:47 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :
در قدیم رسم براین بود که شب نشینی زیاد می رفتند بخصوص در فصل زمستان ،مکان یکی از این شب نشینی ها مغازه مرحوم علی محمد خیاط بود که در آنجا جمع می شدند وقصه میگفتند وشوخی می کردند ,مرحوم علی محمد خیاط هم صحبت میکرد و هم کار خیاطی خود را انجام میداد ؛در یکی از این جلسات مرحوم فریدون  به مرحوم علی محمد گفت :«کمی خر خر نکن تا صحبت کنیم !!!!!!!

                                                                                                    محمد علی پابرهنه

                                                                          

[ شنبه دوم دی 1391 ] [ 19:33 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد :

نام روزهای هفته‌ فرنگی از گاهنامه کهن ایرانی برگرفته شده است می دانیم که نام روزهای هفته در ایران باستان بدین گونه بوده است:

کیوان شید (
شنبه):

نخستین روز هفته به نام کیوان شید نامگذاری شده است که تشکیل شده است از کیوان + شید. کیوان بعد از مشتری بزرگترین سیاره شمرده میشود که 700 برابر زمین است. آنرا زحل نیز نامیده اند. شید نیز به چم (معنی) نور و روشنایی است. از این رو روز نخست ایرانی حکایت از سیاره روشن و نورانی را دارد.

مهر شید (
یکشنبه):

روز دوم از هفته مهرشید است که مهر آن به چم (معنی) دوستی و مهربانی در پهلوی میتراست. مهر برگرفته شده از آئین هفت هزار ساله میترایی است. مهر همچنین ایزد عهد و پیمان است و در اوستا آمده است که هیچ چیز بر ایزد مهر پوشیده نخواهد بود. نامگذاری این روز به مهرشید حکایت از تعهدی است که بین مردمان باید برقرار باشد زیرا در ایران باستان پیمان شکنی و دروغ بزرگترین گناهان به حساب می آمده است. شید نیز به چم (معنی) روشنایی و نور می باشد.

مهشید (
دوشنبه):

مه بر گرفته شده از ماه است که این نیز از آیین میترایی کهن ایرانی آمده است. خورشید و ماه از تندیس های آئین میترایی بوده است که نشان از قدرت و پویایی جهان آفرینش داشته است. سومین روز هفته در ایران باستان به نام این نماد خداوند نامگذاری شد و آنرا مهشید به چم (معنی) ماه روشن و نورانی نام گذاشتند.

بهرام شید (
سه شنبه):

بهرام برگرفته شده از ورهرام زبان پهلوی باستان است و از یک سو نام ستاره مریخ است. بهرام ایزد پیروزی در ایران باستان شمرده می شده است و اندیشه نیاکان ما بر این بوده است که خداوند یکتا (اهورامزدا) نیروی هایش را برای اجرا در بین افراد بشر بین ایزدان (فرشتگان) خود تقسیم نموده است تا آنان آنرا برای مردمان پیاده کنند. از این رو بهرام ایزد پیروزی نامیده شده بوده است و چهارمین روز هفته به نام روز پیروزی روشنایی بر تاریکی و غلبه انسان بر بدی ها و اهریمن نامگذاری شده است.

تیرشید (
چهارشنبه):

تیر برگرفته شده از تیشتر پهلوی است. نیاکان ما تیر را ایزدان و نگهبان باران نامگذاری نموده اند و اینگونه می پنداشته اند که اهورامزدا برای یاری رسانی به کشاورزان و جلوگیری از خشکسالی و باروری زمین و سبز و سالم و پاکیزه ماندن جهان به ایزد باران فرمان میداده است که به یاری مردمان برسد. در کل این روز به نام روز روشنایی باران و خواست پروردگار برای حفظ طبیعت نامگذاری شده است.

اورمزد شید (
پنجشنبه):

اورمزد نام دیگری از دهها نام اهورامزدا است که همه حاکی از قدرت و توانایی پروردگار است. این نام از واژه های پهلوی ارمزد، هرمزد، اورمزد، هورمزد، اهورامزدا، مزدا گرفته شده است. از این رو پنجمین روز هفته به نام روز روشنایی خداوند نامگذاری شده است. از اینرو این واژه هنوز به گونه ای دیگر در شب های جمعه برقرار است و هنوز تصور مردمان ما بر این است که شب های جمعه روز ارتباط با خداوند و فوت شدگان است.

ناهید شید (
آدینه):

ناهید همان آنهیته یا آناهیتا است که ایزد آب قرار گرفته است. در اوستا آناهیتا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا، قدی بلند و اندامی تراشیده نام نهاده شده است و نام دیگر ستاره ونوس نیز آناهیتا یا ناهید است. در کل روز جمعه روز روشنایی آب و مظهر بخشندگی و عنایت پروردگار نامگذاری شده است.


اینک با بررسی ریشه‌های این واژگان به این بر‌آیند ساده می‌رسیم:

کیوان شید: شنبه
Saturday = Satur + day
Saturn = کیوان

مهرشید: یکشنبه
Sunday = Sun + day
Sun = مهر، خور (خورشید)

مهشید: دوشنبه
Monday = Mon + day
Moon = ماه

بهرام شید: سه‌شنبه
Tuesday = Tues + day
Tues = god of war = Mars= بهرام

تیرشید: چهارشنبه
Wednesday = Wednes + day
Wednes = day of Mercury = Mercury = تیر

هرمزشید: پنج‌شنبه
Thursday = Thurs + day
Thurs = Thor = day of Jupiter = Jupiter = هرمز

ناهیدشید یا آدینه: جمعه
Friday = Fri + day
Fri = Frig = day of Venues = Venues = ناهید

ژولی میدرزیلاره 22دسامبر2012 ویلیامزپورت-پنسیلوانیا

[ شنبه دوم دی 1391 ] [ 17:5 ] [ اعضای نسل طلایی ]
تعداد بازديد دوستان نسل طلايي از اين مطلب :
          مطالب قديمي‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

نسل طلایی برج گروهی از افراد تحصیلکرده شهر کاریزک هستندکه با ایجادسازمان خانوادگی پیشرفته وجدیدفعالیت های اقتصادی وفرهنگی تازه ای را آغازکرده اند .همشهریان عزیز عکسهای قدیمی خودتان را برای انتشار در وبلاگ به یکی از این دو آدرس ایمیل کنید تا تنوع بیشتری ایجاد گردد از لطف شما متشکریم . Aflz2020@yahoo.com یا bita121182@gmail.com
دهستان کاريزک ناگهاني در15 کيلومتري شهرستان تربت حيدريه مي باشداخيرا در شرف تبديل شدن به شهر است محصول کشاورزي توليدي آن زعفران است وقطب زعفران شهرستان زاوه محسوب ميشود،از بزرگان اين روستا ميتوان مرحوم حاج آخوند ملا عباس را نام برد که در زهد وتقوا شهره عام است،واز دانشمندان وفيلسوفان اين روستا مرحوم حسينعلي راشد فرزند حاج آخوند بودند که استاد دانشگاه تهران بودند و در دوران قبل از انقلاب هم به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي ملي بودندو هم در راديو تهران هر شب جمعه سخنراني ميکردند و در اويل انقلاب دور از وطن دعوت حق را لبيک گفتند ،در حال حاضر بيش از پنجاه نفر از عزيزان کاريزکي در رده ي بالاي مسئوليتي کشور مشفول به خدمت هستندو دهها دکتر و مهندس و کارشناس ارشد در رشته هاي مختلف علمي در دانشگاههاي معتبر کشور مشغول به تدريس مي باشند که شمار محصلين در دوره هاي کارشناسي در دانشگاهها بيشتر از پانصد نفر ميباشد واين افتخاري بزرگ براي مردمان اين مرز و بوم محسوب مي گردد. __ وبلاگ نسل طلايي برج
امکانات وب
src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_wh.js"> 
http://www.8pic.ir/images/96781228151070125557.gifخطاطي نستعليق آنلاين
  • آقا موسا
  • صحاب